PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Parkování pro návštěvníky je zajištěno u fotbalového stadionu cca 70 m od areálu na přilehlé louce a při příjezdu je označeno orientačním systémem.
 • Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla.
 • Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.

DĚTI

 • Dětské vstupné – 3 – 14let včetně v předprodeji
 • Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

VOZÍČKÁŘI A DRŽITELÉ ZTP/P

 • Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu vždy za 50% ceny. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival platí v plné výši.

PSI

 • Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu festivalu povolen.

AKREDITACE

 • Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům.
 • O novinářskou akreditaci/fotopas žádejte výhradně písemně na mailové adrese trneto@seznam.cz
 • Zasláním žádosti nevzniká automaticky nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.
 • O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději do 15.6.2023 .. V ideálním případě doložte vaší žádost uveřejněnými informacemi o festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel a nebudou možné. Součástí žádosti by měly být případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.
 • Novinářská akreditace neopravňuje ke vstupu do zázemí festivalu.
 • Prosíme akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z festivalu DF o jeho zaslání na e-mailovou adresu trneto@seznam.cz Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na ročník příští.

AKREDITACE – UPOZORNĚNÍ

 • Udělená novinářská akreditace je nepřenosná a bude vydána pouze na základě předložení občanského/řidičského průkazu či pasu. V případě ztráty nevzniká automaticky nárok na vystavení nové. O možném znovu vystavení rozhodne management festivalu.
 • Akreditaci si bude možné vyzvednout nejdéle do 17:30 hod., na pozdější příchody nebude brán zřetel a akreditace bude bez náhrady zrušena.

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU

 • Areál festivalu otevřen pro návštěvníky s platnou vstupenkou od 13:00 hod.
 • Hudební produkce od 14:00 hod.

STANOVÉ MĚSTEČKO

 • Stanové městečko je v těsné blízkosti areálu festivalu a vstup do něj je možný pouze pro návštěvníky festivalu na základě prokázání se platnou vstupenkou či identifikačním náramkem.
 • Stanové městečko se návštěvníkům festivalu otevře v pátek 7.7.2023. ve 09:00 hod.
 • Městečko bude vybavené mobilním sociálním zařízením.
 • Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard.
 • Ve stanovém městečku, prosím, dodržujte pořádek a veškerý odpad odhazujte do rozmístěných odpadkových košů.
 • Do stanového městečka JE MOŽNÉ přijet obytným vozem či karavanem 200,-KČ
 • Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

 • Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalového zařízení.
 • O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR.
 • Identifikovat ji budete moci podle jednotného oblečení (černé trička, vesty, bundy s nápisem Security)
 • Mezi pravomoci bezpečnostní služby patří mimo jiné následující činnosti:
  • kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání koncertu vč. namátkových kontrol
  • osobní prohlídka při vstupu do areálu (kontrola zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů) – viz. ZÁKAZY
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoba, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog apod.)
  • zamezení vstupu do prostor nevyhrazených pro veřejnost zejména backstage

ZÁKAZY

 • Do areálu je přísně zakázáno vnášet tyto předměty:
  • skleněné nádoby včetně lahví
  • plechovky, PET lahve
  • vlastní jídlo a nápoje, vč. alkoholických a to v jakémkoli množství a balení
  • hořlaviny
  • zbraně jakéhokoliv druhu
  • pyrotechnické předměty
  • magnetofony a profesionální foto a video techniku /výjimku tvoří pouze akreditovaní novináři, kteří jsou řádně označeni a od běžného festivalového diváka jsou rozeznatelní/, toto se netýká plně automatických neprofesionálních fotoaparátů
  • drogy a omamné látky
  • předměty ohrožující bezpečnost
 • Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, které by mohly sloužit k dalšímu komerčnímu využití.
 • Do areálu je zamezen vstup psům a dalším domácím mazlíčkům.
 • Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům /vyjma kapel a organizátorů/.
 • Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu. Toto je povoleno pouze se svolením hlavního pořadatele.
 • Zákaz rozdělávání ohně v celém areálu vč. stanového městečka.
 • Zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

OBČERSTVENÍ

 • Dle pečlivého výběru pořadatele je zajištěn dostatečný počet stánkařů vč. barů, pivních stánků, jídelen s občerstvením a jiných stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel, alko a nealko nápojů.
 • Stánky jsou rozmístěny v několika sekcích po celé ploše areálu.
 • Použité tácky a kelímky vhazujte do popelnic umístěných v areálu festivalu.
 • Při zjištění nedostatků, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte pořadatele festivalu.

DOPORUČENÉ OSOBNÍ VĚCI

 • Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze.
 • V případě stanování hygienické potřeby, stan atd.
 • Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.

HYGIENA

 • Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, která budou umístěna na vyhrazeném prostoru v areálu festivalu včetně stanového městečka.
 • Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. Tyto koše jsou pravidelně vynášeny.
 • K dispozici bude voda určená především pro běžnou hygienu v průběhu dne, pro stánkaře a pro stanové městečko. Voda není určena jako zdroj pití pro návštěvníky.

FOTO + VIDEO

Na festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Den Fotbalu Polička, pořadatelem a jeho partnery.

PRVNÍ POMOC

 • Festival má k dispozici stanoviště první pomoci s kvalifikovaným zdravotním personálem.
 • Umístění je hned vedle hlavní vstupní brány, případně je možné ho najít dle navigace, která je pro tyto účely v areálu vytvořena. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby.
 • V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy /kohokoliv z vašeho okolí, i neznámého/ kontaktujte zdravotníky.
 • V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. ve měste apod.) volejte číslo záchranné služby 155.
 • Hasiči a zdravotníci jsou k zastižení také na tel. čísle 776 395 462, které můžete využít i jako linku pro přivolání pomoci.
 • K bezproblémovému průběhu festivalu pomůže, když k sobě jako návštěvníci budete navzájem ohleduplní a budete spolupracovat se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou.
 • V teplých dnech se chraňte se před slunečním zářením a před nadměrným hlukem.

ÚSCHOVNA

 • V areálu festivalu není k dispozici úschovna zavazadel.
 • Za věci odložené ve festivalovém areálu či stanovém městečku pořadatel v žádném případě neručí.
 • Cenné věci (fotoaparáty, drahé mobilní telefony, iPody a podobná zařízení) doporučujeme zanechat raději doma.
 • V případě ztráty či nálezu se, prosím, obraťte na bezpečnostní službu.