Vyplněním formuláře pouze zasíláte svou nabídku, v žádném případě se nejedná o automatické zarezervování místa na festivalu. Po prostudování nabídky se vám ozve zodpovědná osoba.

  Vyplněním formuláře pouze zasíláte svou nabídku, v žádném případě se nejedná o automatické zarezervování místa na festivalu. Po prostudování nabídky se vám ozve zodpovědná osoba.

  Po vyplnění formuláře bude po potvrzení formulář odeslán automaticky na email. Do pole poznámka uveďte jakýkoliv popis který Vám nevyhovoval v přednastavené části.

  Pronajímáme pouze prostor pro prodej zboží a potravin vyjma veškerých alkoholických, nealkoholických nápojů, tabákových výrobků a zbraní jakéhokoliv druhu.

  V areálech je omezená možnost parkování za poplatek. Během festivalu je možný návoz sortimentu pouze v hodinách, kdy jsou areály uzavřené pro veřejnost.

  Vzhledem k organizaci festivalu pronajímáme prostor pouze na celou dobu akce.

  Pronajímatel nezajišťuje ostrahu pronajaté plochy.
  Každý stánkař má předem určené místo, které je dané velikosti pronajaté plochy a datem uzavření smlouvy.

  PODMÍNKY

  Je nutno si vzít sebou minimálně 30 m normalizované prodloužení na předplacenou elektropřípojku.

  Podmínkou příjezdu v den konání je dodržet nájezdový čas max do 12:00 hod. a opuštění prostoru před zahájením produkce a to do max 14:00 hod.